01 Trần Hưng Đạo, Nha Trang
 • 1
 • 1
 • 49 m²
 • 8,5 triệu/tháng
01 Trần Hưng Đạo, Nha Trang
 • 0
 • 0
 • 51 m²
 • 7 triệu/tháng
01 Trần Hưng Đạo, Nha Trang
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 7 triệu/tháng
25-26 Phạm Văn Đồng, Nha Trang
 • 1
 • 1
 • 45 m²
 • 6 triệu/ tháng
Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang
 • 2
 • 1
 • 57 m²
 • 4,5 triệu/tháng