Sale!
25 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang
 • 2
 • 1
 • 55 m²
 • 3 triệu/tháng
A4 VCN Phước Hải, Nha Trang
 • 1
 • 1
 • 28 m²
 • 3,9 triệu/tháng
01 Trần Hưng Đạo, Nha Trang
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 8 triệu/tháng
01 Trần Hưng Đạo, Nha Trang
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 9 triệu/tháng
01 Trần Hưng Đạo, Nha Trang
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 7 triệu/tháng
01 Trần Hưng Đạo, Nha Trang
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 8 triệu/tháng
01 Trần Hưng Đạo, Nha Trang
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 7 triệu/tháng
25-26 đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang
 • 1
 • 1
 • 45 m²
 • 6 triệu/ tháng
Trần Nhật Duật nối dài
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 4,5 triệu/tháng