Tỉnh lộ 3 Phước Đồng Nha Trang

(Tiếng Việt) Bán Đất 1ha ngay Tỉnh lộ 3 Phước Đồng Nha Trang

  • 0
  • 0
  • 10000 m²
  • 1,5 triệu/m2
Lê Bá Đạt

Lê Bá Đạt

Chuyên viên tư vấn