Phù Đổng, Nha Trang

(Tiếng Việt) Cho Thuê Nhà Khu Bàn Cờ Nha Trang

  • 4
  • 3
  • 176 m²
  • 16 triệu/tháng
Lê Bá Đạt

Lê Bá Đạt

Chuyên viên tư vấn