Tỉnh lộ 3 Phước Đồng Nha Trang

(Tiếng Việt) Khu đất nền Tỉnh Lộ 3 Nha Trang

  • 0
  • 0
  • 110 m²
  • 8.9 triệu/m²
Lê Bá Đạt

Lê Bá Đạt

Chuyên viên tư vấn