Cam Lâm, KCN Suối Dầu, Khánh Hòa

Đất Nền KCN Suối Dầu

  • 0
  • 0
  • 0 m²
  • 6 - 8 triệu/m2
Lê Bá Đạt

Lê Bá Đạt

Chuyên viên tư vấn