Mỹ Gia gói 8, Nha Trang, Khánh Hòa

KVG The Capella Nha Trang – Chỉ 3,7 tỷ – hàng ngoại giao

  • 3
  • 4
  • 100 m²
  • 3,7 tỷ
Lê Bá Đạt

Lê Bá Đạt

Chuyên viên tư vấn